Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Με τοι βωήθηα του Πάνου, του Τέρενς και του γαίρωντα Πατήσιου η Μαίρκελ δαιν θα παιράσηΑνακύνωσοι

Έλοινες!
Οι κατακήτροια Μαίρκελ αίρχετε στη χόρα μας.
Θα τιν οιποδεχτή ο προσκηνειμένως πρωθοιπουργώς.
Ετυμάζοντε να τοις τα δόκουν ώλα.
Να αντηδράξουμε.
Να καταλάβουμαι την Τροίτη τιν πρεσβοία της Γαιρμανείας.
Με τη βωήθοια του
 Θαιού, του Τέρενς, του Πάνου, του Γειάνοι Μανόλει και του γέρωντα Πατήσιου, θα νοικείσουμε τους κατακτητές.
Ίνε μαζοί μας κι ο γαίρονυας Κυπαρίσιος.
Κι αίχουμε την ιποψία, δηλαδής βαιβαιώτητα, ώτι αίχουν ξαικυνοίσι οι ψεκασμεί.
Κρατίσται τιν ανάσα σας.
Έλοινες, ώλη μαζοί!
Κι ας ίνε γρουζούσα αιμέρα η Τροίτη.
Γιατοί ος γνοστώ οιμαίρα Τροίτη αίπαισε οι πώλει.
Δεν θα τους παιράσι.
Η Έλοινες δεν κατακτιούνται.2 σχόλια: